BAHASA JAWA SMA | UNGGAH UNGGUH BASA

#basajawa #basajawaSMA

PEMBELAJARAN ONLINE SMA NEGERI 1 BABAT

MAPEL : BAHASA JAWA KELAS XII

KOMPETENSI DASAR : 3.1

MATERI : UNGGAH UNGGUH BASA NAMA

GURU : IKA DANI PUJI LESTARI, S.Pd.